गुरुङ भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्द

0
2732

अच्यो      (विस्मयादिबोधक)     अच्च्या
अझै        (क्रिया विशेषण)        अझ
अड्डा       (नाम)                  क्रेधीँ
अथव       (संयोजक)              अर्थात्
अनेरो (विशेषण) अँध्यारो
अबुई (विस्मयादिबोधक) डर, त्रास बोधक
अमला (नाम) केरुला, तिबी
अमै (विस्मयादिबोधक) आम्मै (डर, त्रास बोधक)
अया (विस्मयादिबोधक) दुखेको भाव जनाउने शब्द
अलो (विशेषण) आलो, ताजा
आँकुचु (नाम) खुच्चिङ
आँसी (नाम) हँसिया
आउ —   आगु/आघौँ
आक्यल्दो (विशेषण) नमिल्दो
आङ्हिबा (विशेषण) बहादुर, महसुर
आजिमा (नाम) बाजेकी बज्यै
आज्या (नाम) आफूभन्दा जेठी सोल्टिनी
आर्से/आडसय (नाम) तिलहरी
आना (नाम) दिदीसासू
आपा(नाम) बाबा
आमाई/आम्हुई/अम्वी (विस्मयादिबोधक) आम्मै
आलुबोखर (नाम) आलुबखडा, खुरपानी
इकुबा/इब (क्रिया) बाडुली लाग्नु
इचु (सर्वनाम) इच्यो, यो
खुन्दु (नाम) गुफा
उइस्या (नाम) कुभिण्डो
उइडा (नाम) फियो
उगास्दिब (क्रिया) मल हालेर जोत्नु
उच (सर्वनाम) उच्यो, त्यो
उर्गेनकोहें (नाम) घ्याबृ (गुरुङको पण्डित)ले लगाउने लुगा
उवाब (क्रिया) ढुंगो उप्काउनु
एकु (नाम) मलसाँप्रो
ओ (विस्मयादिबोधक) ए, बोलाउने शब्द
ओ (विस्मयादिबोधक) अ, है
ओक्या (नाम) सिउँदो
ओरे (विस्मयादिबोधक) अरे, अचम्म
ओर्गो (नाम) घाँटी
ओर्छे —   धन्यवाद
कक्यु (नाम) हिमालको पानी
कङली (नाम) रगतमासी
कचै (विशेषण) चिचिला (फलफूल)
कजुरी (नाम) कचहरी, सभा
कताँनी (नाम) कतर्नी/कैँची
कतो (नाम) ओखर
कपुई (नाम) कपास
कप्स्या (नाम) भोटेजुत्ता
कया (नाम) ताउलो
कया (नाम) पाखेधान, घैया
करु (नाम) उवा
कर्सा (नाम) करेसो
कर्सी (नाम) जौँ
कलकजी (नाम) वनकेरा
कला/म्हजा (नाम) केरा
कलाँचीकलाँजु (नाम) लप्सी
कलाँछो (नाम) दाम्लो
कलिया (नाम) कल्ल्या, लमी
कल्गी (नाम) सलाई
कवो (नाम) हलो
कसा (नाम) कस, मैलो
का (नाम) चिम्टा
काँजी (नाम) पोतेको माला
काँप्रे (नाम) तीते फापर
काँब (नाम) दण्ड, जरिवाना
काँस (नाम) चरेस (भाँडो)
काफर (विशेषण) काँतर
काम्बो (नाम) काफल
कासा (नाम) कछाड
किर्बे (नाम) चोयाको बाकस
की (नाम) खर
कुउ (नाम) डाडु
कुगु (नाम) गोजी
कुगिला (नाम) कोखिला
कुतुब (नाम) ढिकी
कुदलु (नाम) रूखको ठुटो
कुदी (नाम) पिङ
कुरीकुरी (विस्मयादिबोधक) लाज नमानेको
कुर्थुरी (नाम) नरसिंगा
कुल्दु (नाम) थैलो
कुसारो (नाम) अम्रिसो
केधीँ (नाम) अड्डा अदालत
केप्रेँ (नाम) घ्याबृ पुरोहित (गुरुङका पुजारी)
केरुला (नाम) अमला
कैँ (नाम) भात
कोए (नाम) गीत
कोजा (नाम) खुकुरी
कोते (नाम) जुका
कोन्ज्यो (नाम) भगवान्, शान्ति
कोपाँ (नाम) ओडार
कोपें (नाम) उडुस
कोयाँ (नाम) आइमाईले लगाउने घलेक
कोयों (नाम) लिंगेपिङ
कोरे (नाम) कोर (कुष्ठरोग)
कोरे (नाम) हँसिया
कोब्र्यो (नाम) थुन्चे
क्याँङ (नाम) जंगली घोडा
क्याखी (नाम) दोचामा कस्ने फित्ता
क्यु (नाम) पानी
क्युउ (नाम) भेडो
क्युँडा (नाम) सिन्की
क्युँम्रु (नाम) चरिअमिलो
क्युई (नाम) भाषा
क्युरटा (नाम) कमलको फूल
क्योरा/क्युरा (नाम) तामा (ताम्र)
क्युलु (नाम) किला (गाईगोरु बाँध्ने )
क्यो (नाम) निगालो
क्रेते/क्रखी (नाम) पगडी
क्रामु (नाम) मजेत्रो
क्राँ (नाम) मह राख्ने भाँडो
क्रुग्ये (नाम) सेलरोटी
क्रुखी (नाम) थैलोको मुख बाँध्ने डोरी
क्रे (नाम) बाँस
क्रेउ (नाम) सुगा
क्रेकी (नाम) साफा, फेटा
क्रेती (नाम) श्रीपेच
क्रो (नाम) गहुँ
क्रों (नाम) गुरु
क्रोए (नाम) गिद्ध
क्रोदु (नाम) धनु बाँस
क्रोधुँ (नाम) डढेको रूख
क्रोहे (नाम) गँगटो
क्ला (नाम) गोरु
क्वा (नाम) जनावर
क्वी (नाम) कोट
क्वे (नाम) भीर माहुरी
क्वेमा (नाम) गुम्बा
क्हुँ (खुँ) (नाम) स्याखु, घुम
क्हु (खु)खेम्मै (नाम) जनैधारी
कुरे (नाम) गिद्ध
कुली (नाम) टोपी
क्हो (खो)ले (नाम) गिलो भात, जाउलो
क्ह् (ख्)यो (नाम) दोचा
खट्मा (नाम) त्रिशूल
खती (दी) (नाम) भाङ्ग्रो, खादी
खप्ले (विशेषण) ढाँट
खुमर/खमोरा (नाम) हिमआँधी
खाजी/खरेली (नाम) र्‍याल
खर्गु (नाम) जुवा
खला (नाम) धानको कुन्यूँ
खला (नाम) तिजु
खल्टाखुल्टी  (नाम)   खोल्साखुल्सी
खाँग्रे (नाम) वनअंगुर
खी    (नाम)     सापट, पैँचो
खिब (क्रिया) पटुका बाँध्नु
खिलदु (नाम) भोजपत्र
खिलो (नाम) कुकुर वर्ग
खिल्ली (नाम) चुरोटको एक भाग
खिसेब (क्रिया) खिल्ली उडाउनु
खुदु (नाम) मह
खुन्दु (नाम) गुफा
खुहिदी (नाम) लिंगेपिङ
खेकु/गु (नाम) पुर्खाहरू
खेगी (नाम) लामा, पुरोहित
खेम्बो (नाम) शिक्षक
खै (नाम) खिया
खैरू (नाम) ऊनको धागो
खोकेला (नाम) गोजी
खोत्रया (विशेषण) थोत्रो
खोत्रो (विशेषण) झुत्रो
खोयो (नाम) मकैको खोस्टो
खोलें (नाम) हिउँ फाल्ने बेल्चा
खोस्रो (विशेषण) खोक्रो, भित्र खाली
ख्यु (नाम) भेडो
ख्युनी (नाम) झिलिंगो
ख्यो (नाम) एक अँजुली
ख्योये (नाम) भालेको खुट्टाको छरी
खोयेब (क्रिया) अँगालो हाल्नु
गङ्ग्यु (नाम) सेती नदी
गदुर्मे (नाम) हुचिल
गनगन (नाम) कचकच
गब (नाम) पिँडालुको गाभा
गैरो (विशेषण) गहिरो
गौँ (नाम) गहुँ
घसेड (नाम) पाँत नभएको हाँगा
घाटु (नाम) पुरानो नाच
घेशे (नाम) लामा विषयको उच्च गुरु
घो, गें (नाम) दैलो
ङिब — हो
ङिमुक्ली  (नाम) चुत्रो
ङियेब (क्रिया) सूर्य उत्तरायण हुनु
ङुल (नाम) चाँदी
ङेएब (नाम) उत्तरायण लागेको दिन
ङेकु (नाम) खाजा राख्ने थैलो
ङेगुदी/ङ्याँकुती (नाम) काउकुती
ङेटेहुँ (नाम) इष्टदेवता
ङेप्रो (नाम) धूलो दूध, पाउडर दूध
ङेब (नाम) मालिक
ङेमा (नाम) तिथि
ङेरी (नाम) लिखा
ङेलु (नाम) अविवाहिताको सन्तान
ङो (नाम) पासो
ङ्याउरा (नाम) बिरालो
ङ्यु (नाम) उवा वा गहुँ झाट्ने ठाउँ
ङ्योये (नाम) गुन्यू
ङ्ह (नाम) ढ्यांग्रो
ङ्हेब (नाम) देवीदेवता बस्ने स्थान
चई (नाम) डण्डीफोर
चाँ (नाम) साँघु, पुल
चार्सी (नाम) मुढो चिर्दा फटाउन राखिने किलो
चिइरु (नाम) माकुरा
चितो (नाम) चितुवा
चिन्जिन (नाम) मुन्द्रो
चिमाल (नाम) लेकाली गुराँस
चिमी (नाम) तरकारी
चिलाब (नाम) प्रसाद
चिलो (नाम) मुसा वर्ग
चुइके (विशेषण) उत्ताउलो
चुप्रुचुप्रु (विशेषण) थोरथोरै
चे (नाम) मथेर खाने चिया
चेल्हो (नाम) चरावर्ग
चै (नाम) टीका
चो (नाम) खोप
चोन्हो (नाम) जंगली लसुन
चोगी (विशेषण) भलादमी
चोच (नाम) ढुंगा खोप्ने छिनु
चोचौ (नाम) काँडा
चोप्रो नाम खस्रो पीठो
च्या नाम औंठी
च्याँमी नाम ज्यामिर
च्याकएँ नाम मकै र चामलको भात
च्याकैँ नाम मकैको च्याँख्ला
च्याब क्रिया ढिँडो ओडाल्नु
च्यालब क्रिया देवताको दर्शन गर्नु
च्यु नाम झाँक्री
च्युल्हो नाम मुसावर्ग
च्योंडी नाम पाती
च्योकच नाम टेबल, तख्ता
च्योंडे नाम तीतेपाती
च्योत्रो नाम दुई वर्ष पुगेको घोडाको बछेडो
च्योमी/छोमीँ नाम माखा
च्योम्स्यो/छ्योमा नाम झुमा
च्हा नाम चिया
च्हो नाम चौँरी गाई
च्होको नाम यती
छछर नाम छहरो
छञ्जु नाम कसिंगर
छद्रँ नाम पात नभएको रूख
छक्र्या विशेषण छड्के
छादन नाम पाली
छिबुला नाम छालामा आउने मुसो
छिकु नाम तेल
छिमी नाम धार्मिक स्थल
छिमी नाम मुक्तिनाथ
छु/छोप नाम छोप, अचार
छुले विशेषण फटाहा
छे नाम वेद
छेंखेगी नाम वेदपाठी, विद्वान्
छेतो नाम पानीघट्ट
छेलाँ नाम लामाले बजाउने झ्याली
छैसुम नाम पूर्णिमा
छोडो नाम नाम्लो
छोहे नाम अनुहार
छ्याँते नाम पर्खाल
छ्यामी नाम चालचलन
छ्यालाँ नाम झ्याली
छ्यालाछयुलु विशेषण मिसमास
छ्युरुरु नाम सेपिलो ठाउँमा परेको शीत
छ्ये नाम किताब
छ्यो नाम किनार
छ्योपैं थेंब क्रिया हिन्दु धर्मावलम्बी गुरुङले दशैंमा पुरोहित पुज्नु
छ्योर्पा नाम नुनखुर्सानी मोलिएको काँचो सागको अचार
छ्योल्पो नाम काँचो साग खोर्सानी मिसाएर बनाएको अचार
छ्वालब क्रिया अन्नको भूस फाल्नु
छ्वाल्ला चहकिलो, सफा
छ्होँ नाम डोको
जटामँसी नाम जटामसी
जर्सी नाम स्विटर
जाँउरी नाम जमरा
जुङली नाम सुरुवाल
जुराब नाम मोजा
जेठु नाम जेठान
जोले नाम जुम्ल्याहा (परेवाका जोली)
झगु नाम जौंँ
झोका नाम शिरबन्दी
झ्वाम्म प्रशस्त
टक नाम टीका
टगु नाम कटेरो
टटार नाम रहरको दाल
टा नाम तिहुन
टाँसी नाम मकैको झुत्तो झन्ड्याउने घारो
टिई, टे नाम सिउर
टिटिटउ नाम हुटिट्याउँ
टुइब नाम दुई वर्ष पुगेको चौंरी
टुल्कु नाम अवतार
टोतेँ नाम गाउँले मिलेर गर्ने यज्ञ
ट्योये/ट्होएँ नाम तातो बाफ
ठिम्ब नाम खच्चड
डोल्मा नाम देवी
ढापा नाम मुखिया
त नाम घोडा
तक्तुँ नाम आर्घो गर्दा बजाउने ठूलो मादल
तङका नाम बोडी
तमु नाम टुपी
तमू नाम गुरुङ
तमूस्यो नाम गुरुङसेनी
तलु नाम आलु
तल्को नाम अविवाहिताको सन्तान
तल्हो नाम घोडावर्ग
तवो नाम कोदालो
ता नाम सियो
ताकै नाम सिँढी
तान्गज नाम गोलकाँक्री
तामारे नाम रातो चामल हुने पाखे धान
ताच्र्यै नाम झण्डा
ताहोँ नाम शिकारी वास बस्ने ओडार
तिइव नाम ओछ्यान
तिपे नाम जुको
तिबै नाम जुँगा
तेमु नाम च्याउ
तिलिङ्गे नाम प्रहरी
तिवी नाम अमला
तेसोर, तुस्यो नाम असिना
तुमी नाम थुन्चे
तुम्ब नाम लौका
तेगे नाम मृग
तेपा नाम जाँडमा हाल्ने मर्चा
तेमा/तेम्ब नाम अचानो
तोंगु नाम ढुकुर
तोङर नाम कागुनु
तोंसी नाम दुम्सी
तोमिसा नाम दादुरा
तोर्खु नाम ढुकुर
तोर्खोमा नाम उँभौली
थिले नाम पर्स
थुर्मी नाम घीउ कोटाउने सानो चम्चा
थोमा नाम वनगाई
थोमो नाम वन गोरु
थोवोची नाम चोप
दगस नाम धक
दराउ नाम बाघको खोर
दर्बानी नाम ऐना
दार नाम काठ
देउराली नाम मन्दिर, थान
धजो नाम धजा
धरी पनि, समेत
नउतो नाम डाँफे
नगील्हो नाम कुकुरवर्ग
नग्ले नाम नाङ्लो
नछिँव नाम हाच्छिउँ
नना नाम तोरी
नप्ले विशेषण नेप्टे
नप्षेँ नाम कान
नबुकुली नाम बारुलो
नब्ली नाम उडुस
नमुई नाम नाकभित्रको रौं
नमुसे नाम सुलसुले
नरसिंगा नाम बिगुल
नवार नाम बिरालो
नाउरो नाम बिरालो
नाङी नाम पर्म
नाप्रे नाम चट्याङ
नाम्ली नाम जुका
नारे नाम कोदो
निमुल्हो नाम मुसा वर्ग
नुँ नाम स्याखु सिलाउने सकियो
नेदो नाम थैलो
नेमाल्हो नाम चरावर्ग
नोसी नाम मुनाल
नौतोँ नाम मयूर
नोतो नाम डाँफे
पंगले नाम राडी
पङ्बी नाम जटामसी
पच्यूँ नाम झाँक्री
पनमलु नाम लामाले ओढ्ने चुच्चे ट‍ोपी
पल्टो नाम डमरू
पाँकु नाम अङ्कुशे
पाँखु नाम भकारी
पाङ्डा घरबुना
पारलब क्रिया सम्बन्ध विच्छेद गर्नु
पिदा नाम झारल
पुचु नाम काँडा
पुदरो नाम कुरिलो
पुम हिउँद
पुरोङ नाम हाँडी
पेराखु नाम पेरुङ्गो
पेर्को नाम कचौरा, बटुको
पेर्मा नाम निगालो
पैदु नाम दाल
पैदोरा नाम ऊनको बक्खु
पोन्ठी नाम नारीले लगाउने मुगाको माला
पोरौ नाम कालिज
प्या नाम मुण्डाघरको छाना
प्युरु नाम मुगा
प्यौ नाम पेवा
प्रल्हो नाम बाँदर वर्ग
प्लु (नाम) बीउ
प्लेबा (नाम) चिल्लो
प्विगै (नाम) चाल्नो
प्हुरील्हो (नाम)म सर्प वर्ग
फगी (नाम) पटुका
फदी (नाम) ढुङ्ग्रो, बेलना
फन्सी (नाम) उखु
फफा (नाम) चमेरो
फरु (नाम) ठेको
फरेरो (नाम) विधुर
फवोकई (नाम) लामाले नाच्ने बेला लगाउने वस्त्र
फाइदी (नाम) उखु
फासु (नाम) लँगौटी
फिपी (नाम) बोक्रा
फेहो (नाम) कुचो
फोखी (नाम) पटुका
फोल्हो (नाम) मृगवर्ष
फ्याफुल्ला —  नमस्कार
फ्रेकै (नाम) बिदाइ भोज
बाज्यु (नाम) बाजे
बाल (नाम) भाडा (बहाल)
भागुन (नाम) लोटा
भुज्यु (नाम) बज्यै
मनेसी (नाम) देवता मनाउने अक्षता
मक्यै नाम मकै
मरु,मदी (नाम) ओठ
मयौँ (नाम) माइती
मोर्से,मर्साई (नाम) काइँयो
मलकोँ (नाम) जाउलो,खोले (मकैको)
मलफी (नाम) धमिरो
मलाँ, मालाँ — आशीर्वाद
मलाँप्ही —  शुभकामना
मलु/मल्खु (नाम) टोपी
मसु (नाम) अँगार
मसे (नाम) खेस्रा (मस्यौदा)
माखी (नाम) मेलामा खेतालाले खाजा खाँदा चढाउने चोखो खाजा
माझा —   माझ
माडुली (नाम) कानमा लगाउने मुन्द्री
मानी (नाम) जाँतोको बीचमा गाडिने किलो
माराट (नाम) शिरफूल
मारुनी (नाम) नर्तकी
मार्खेमा (नाम)  शरद् ऋतु
मिक्लीँ (नाम) कचेरा,चिप्रा
मिग्र (नाम) भकारी
मिछाँ (नाम) आँखीभौँ
मिछ्यो (नाम) आगो पार्ने ढुंगा
मेच्कोँ/मिवाँ (नाम) जुनकीरी
मिलुङ (नाम) ऐना
मुख्या (नाम/विशेषण) जेठो
मुपृल्हो (नाम) गरुड वर्ग
मुरा (नाम) जुँगा
मुस्लुँ (नाम) ढिकीको दाँत
मेथोङ (नाम) बम
मेतो (नाम) राँको
मेप्रा (नाम) बन्दुक
मै (नाम) लिँड्को
मोफयुरा (नाम) मुरली
मौदु (नाम) टुसा
म्याक्रतिब (नाम) अर्घोमा छोराहरूले गर्नेविधि
म्यापलाँ (नाम) किम्बु
म्रु (नाम) राजा
म्रुस्यो (नाम) रानी
म्लोंग्याँ (नाम) अन्ननली
म्लोङेमा (नाम) रुद्रघण्टी
म्हे (नाम) गाई
म्लेल्हो (नाम) गाईवर्ग
म्होगे (नाम/विशेषण)नेपाली
यार्वो (नाम) एक वर्ष पुगेको बाच्छो/बाच्छी
युरी (नाम) आँगन
युग्ली (नाम) जाँतोको बिँड, ताप्केको बिँड
युत्ली (नाम) कोदोको बालो
ये (नाम) लेक
येर्गा —  शुभकार्य गर्दा घीउ लगाउने परम्परा
योंमा/योर्मा (नाम) चौँरीको पोथी, पोथी
योइदो (नाम) लामाका जजमान
योका (नाम) चूरा
योगारल्हो नाम बाँदरवर्ग
योतो (नाम) भान्सा
योपु (नाम) हत्केलो
योवोतेँ (नाम) कोसेली
र (नाम) बाख्रो
राङगोटे (नाम) फर्सी
राल्बो (नाम) लट्टा परेको कपाल
रिमै (नाम) तरुनीहरू
रिमे (नाम) तरुनी
रिजी (नाम) भटमास
रिफी (नाम) छुचुन्द्रो
रुसे (नाम)म गँसुवा कपडाको सिउनी
रुङा (नाम) लामाले तन्त्रमन्त्र गरी बनाएको जन्तर
रुडु (नाम) गेडा
रुदी (नाम) धमिलो पानी
रेङ्ग (नाम) भाङ्ग्रो
रेदो (नाम) जाँतो
रोङबु (नाम) पानसबत्ती
रोजेब (क्रिया) रोज्नु
रोसा — ढाँचा, चाला
रोंसी (नाम) कप्टेरो
रोंसी (नाम) मकै भुट्ने बाँसको सिन्को
लंक्राङली/हैर्को (नाम) इन्द्रेणी
लङोये (नाम) काँक्रो
लडिबडी — लडिबुडी
लनास (नाम) स्वर्ग
लपु (नाम) मूला
लमा (नाम) पितृ
लला (विशेषण) तातो
लहो (नाम) ओखल
लहोब (नाम) पाँचऔँले
लाँमे (नाम) नाइके भएर अगाडि हिँड्ने पशु
लाउदु (क्रि.वि.) शुरुदेखि
लके (नाम) देवभाषा
लाप्यो (नाम) पात
लिफुँ (नाम) पिँडौला
लिही (नाम) अनुहार
लु (क्रि.वि.) ए, ल
लुँठे (नाम) ठुटो
लुँडा (नाम) बिटो
लुङ्त (नाम) मन्त्र लेखेको ध्वजा
लुन्दर (नाम) भोजपत्र
लुब (क्रिया) ढाँट्नु
लुमु (नाम) बल्छी
लेउ (नाम) एक प्रकारको गलैँचा
लेदे (नाम) झ्याउ (moss)
लो/ल्हो (नाम) वर्ग, वर्ष
लोङलो (नाम) गाईवर्ग
लोबार (नाम) कमिला
लोमाँ (नाम) बाफ
वार्ग्या (नाम) सम्बन्ध विच्छेद भएका लोग्ने वा स्वास्नी
वे (क्रि.वि.) अँ, हजुर
वैटा नाम कलेजो
वोर्छे (क्रि.वि.) माफ पाउँ
वोल्मी (नाम) पाक्न लागेको मकै
सप्तेँ (नाम) गलैँचा
सप्तो (नाम) प्रकृतिका देवता
सप्री (नाम) सर्प
सप्रील्हो (नाम) सर्पवर्ग
सम्चै (नाम) चितुवा
सर्ती (नाम) गलैँचा
सर्लक्क (क्रि.वि.) पूरा
साँङ (नाम) धूप
साँदिब (क्रिया) साँध्नु,
साकोई (नाम) थुन्चे
सारु (नाम) सारौँ, रूपी
सालु (नाम) उँट
साल्दु (क्रिया) जस्ताको तस्तै पैँचो तिर्नु
सितु (नाम) सिमीको बोक्रो
सिप्तो (नाम) प्रकृतिका देवता
सिब्दा (नाम) देवता
सिम्री (नाम) माछा मार्ने डोको
सिम्रो(नाम) खोरिया (कृषिको लागि वन फँडानी गर्नु)
सिलो (नाम) बाली थन्काउँदा छोडिएको चिज
सिल्दो (नाम) देवी
सिसुम (नाम) औँसी
सी (नाम) चावल
सुँफे (नाम) बिहानको खाजा
सुइदी (नाम) अदुवा
सुइब (क्रिया) भाँडो चाट्नु
सुर (नाम) छेउ
सुर्बु (क्रिया) बाँझोमा बीउ छर्नु
सेतो (नाम) चिया मथ्ने ढुंग्रो
सेने (नाम) पाठपूजा गर्दा देवताको नाममा चढाइने अन्न
सेबु (नाम) घाँस राख्ने टाँड
सेर्क (नाम) अर्घो गर्दा नाच्ने नाच
सेलाँ (नाम) तरवार
सैँखुँ (नाम) घरको झ्याल
सैबौ —  स्याबास
सैमा (नाम) विपना
सैसो (नाम) घर माहुरी
सैरु (नाम) गैँडा
सोङ्ग्या(नाम बिस्कुन
सोतार (नाम) ओछ्याउने घाँसपात
सोरदी (नाम) पुरानो नाच
सोर्मा (नाम) रुघा
सोसो (नाम) काउछो
स्याँगी (नाम) ऊन काट्ने हतियार
स्याकच (नाम) खच्चड
स्याम्गो (नाम) गबुवा, गाबु
श्यार —    पूर्व
स्यारकवै (नाम)   मृतकलाई स्वर्ग तार्न गाइने गीत
स्यार्बो (नाम) कटुवाल, सूचनाकर्ता
स्यु (विशेषण) चिसो
स्युकै (नाम) वनभोज
स्युर्कु (विशेषण)  ढाँट
स्युलफो (नाम) काँचो पात (सुल्फा)
स्युलु (नाम) च्याङ्ग्रो
स्योंस्यों (नाम) काँचुली
स्योक्रा (नाम) चन्दा
स्योकै (नाम) सहभोज
स्योबो (नाम) सेवाढोग
स्योसो (नाम) नेपाली कागज
स्वें (नाम) चराको आहारा
हँ (वि.बो.) प्रश्न गरेको
हाँ (निपात) हो कि
ह्यारको (नाम) इन्द्रेणी
हालहुल (विशेषण) मन तातो
हालेकु (विशेषण) नक्कले
हालेब (क्रिया) नक्कल गर्नु
हिकुब (क्रिया)  बाडुली लाग्नु
हिल्हो (नाम) बिरालो वर्ग
हुदैले (नाम) गुलेलीमा ढुंगा राखी हान्ने मानिस
हुर्तु/हुर्तलीँ (नाम) घुयेँत्रो
हेक (नाम) सम्झना
हेकु (नाम) मलसाँप्रो
हेत/हैद (वि.बो.) हत्तेरी
होई —-  अँ, हजुर, वे
ह्युला (नाम) देश
ह्युल्स (नाम) अधिराज्य
ह्यो (नाम) याक
ह्रेंग/रेंग (नाम) भाङ्ग्रो
ह्रोंदो/रोंदो (नाम) जाँतो
ह्रोलाङ्ब/रोलाङ्ब (क्रिया) मरेको मान्छे बिउँझनु

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here