थुजेछे (ह्योल्मो भाषा ཡོལྨོ)

0
886

थुजेछे किन्जो सुम ल्हा,
ङाला म्यीग्यी म्हीली नाङयो ल्हा

थुजेछे याप दाङ युम्ला,
ङाला दी जङग्बुलिङ ल्हा नुम्फेक्यो ल्हा,
म्यीग्यी म्हीली ला दुक्पुकिपु ङिम्बु देजेला
लोब्ताम ग्याबनाङयो ल्हा

थुजेछे आजी न्होमो आदा न्हो थम्जील्हा,
ङाला कङबा तिङबा दी रे रे ल्हा ङयाम्दो
फेप्नाङग्योल्हा

थुजेछे ङागी छेये रो थम्जील्हा,
ङादी नोरबा जोल्बा ल्हा ङयाम्दो फेप्नाङग्योल्हा

थुजेछे लोपेन थम्जील्हा,
ङाला युलठीम थम्जीगी लोब्ताङ ग्याबनाङयो
ङिम्बु जी लोब्ताङ ग्याबनाङयो ल्हा ङयाम्दो
डोजेला लोब्ताम नाङग्यो ल्हा

थम्जील्हा थुजेछे स्यूग्यो हीन ङगी हेदेन
थम्जीला राङगो थेन्बे दिला दिजी नाङग्यो क्षिरला

थुजेछे ङयाजेन ङयावा थम्जील्हा
म्यीग्यी म्हीली दी कोम्बौ चोक हेबा ङेजेन
ङयाबा ल्हा क्योङबा याबु जेनङगदोङ ल्हा।

ཐུཛེཚེ་ཀིནྫོ་སུམ་ལྷཱ,
ངཱལཱ་མྱཱིགྱཱི་མྷཱིལཱི་ནཱངཡོ་ལྷཱ

ཐུཛེཚེ་ཡཱཔ་དཱང་ཡུམླཱ,
ངཱལཱ་དཱི་ཛངགྦུལིང་ལྷཱ་ནུམྥེཀྱོ་ལྷཱ,
མྱཱིགྱཱི་མྷཱིལཱི་ལཱ་དུཀྤུཀིཔུ་ངིམྦུ་དེཛེལཱ
ལོབྟཱམ་གྱཱབནཱངཡོ་ལྷཱ

ཐུཛེཚེ་ཨཱཛཱི་ནྷོམོ་ཨཱདཱ་ནྷོ་ཐམྫཱིལྷཱ,
ངཱལཱ་ཀངབཱ་ཏིངབཱ་དཱི་རེ་རེ་ལྷཱ་ངཡཱམྡོ
ཕེཔྣཱངགྱོལྷཱ

ཐུཛེཚེ་ངཱགཱི་ཚེཡེ་རོ་ཐམྫཱིལྷཱ,
ངཱདཱི་ནོརབཱ་ཛོལྦཱ་ལྷཱ་ངཡཱམྡོ་ཕེཔྣཱངགྱོལྷཱ

ཐུཛེཚེ་ལོཔེན་ཐམྫཱིལྷཱ,
ངཱལཱ་ཡུལཋཱིམ་ཐམྫཱིགཱི་ལོབྟཱང་གྱཱབནཱངཡོ
ངིམྦུ་ཛཱི་ལོབྟཱང་གྱཱབནཱངཡོ་ལྷཱ་ངཡཱམྡོ
ཌོཛེལཱ་ལོབྟཱམ་ནཱངགྱོ་ལྷཱ

ཐམྫཱིལྷཱ་ཐུཛེཚེ་སྱཱུགྱོ་ཧཱིན་ངགཱི་ཧེདེན
ཐམྫཱིལཱ་རཱངགོ་ཐེནྦེ་དིལཱ་དིཛཱི་ནཱངགྱོ་ཀྵིརལཱ

ཐུཛེཚེ་ངཡཱཛེན་ངཡཱབཱ་ཐམྫཱིལྷཱ
མྱཱིགྱཱི་མྷཱིལཱི་དཱི་ཀོམྦཽ་ཙོཀ་ཧེབཱ་ངེཛེན
ངཡཱབཱ་ལྷཱ་ཀྱོངབཱ་ཡཱབུ་ཛེནངགདོང་ལྷཱ་།

 

(नेपाली अनुवाद)
धन्यवाद छ भगवान्,
मलाई अमूल्य जीवन प्रदान गर्नु भएकोमा

धन्यवाद छ आमाबुबा,
मलाई यो जीवनमा ल्याउन र
जीवनका थुप्रै संघर्षसँग लड्न सिकाउनु भएकोमा

धन्यवाद छ मेरा प्यारा दिदी र दाइ,
मलाई हरेक पाइलामा साथ दिनु भएकोमा
धन्यवाद छ ती साथीभाइलाई, मेरा
गल्ती सच्याउँदै सही मार्ग देखाउनु भएकोमा

धन्यवाद छ सबै गुरुहरूलाई
जसले मलाई गुणस्तरीय ज्ञानसँगै
समाजमा परिपक्वता साथ
मेरा विचार राख्न मद्दत पुर्‍याउनु भएकोमा

धन्यवाद छ ती हरेक व्यक्तिलाई
जसले मेरा कला र सीपको पहिचान गर्दै
मलाई अघि बढ्न र असल तवरले
जीविकोपार्जन अवसर जुटाइदिनु भएकोमा

धन्यवाद सबैलाई
जीवन अमूल्य छ, यसको सम्मान आफैं पनि गरौं
र अरूलाई पनि गर्न सिकाऔं।

– हेलम्बु गाउँपालिका-१,
सिन्धुपाल्चोक, नेपाल।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here